LBweb Łukasz Bącik
Komentarze: 0

Łączenie tabel w JavaScript

Tablica (także w JavaScript) to struktura danych reprezentująca uporządkowany zbiór indeksowanych elementów. Łączenie tabel w JavaScript to jedna z podstawowych operacji na danych. Często zdarza się, iż potrzebujemy połączyć dwie lub więcej zestawów danych w jedną zbiorczą tabelę. Z pomocą przychodzą nam co najmniej trzy metody.

Wstęp do łączenia tabel w JS

Całkiem niedawno pisałem o przetwarzaniu danych w tabelach, zaś dzisiaj spróbujemy połączyć tabele różnymi sposobami. Zacznę od napisania przykładowych tabel, które następnie będziemy łączyć.

const numbers = [10, 7, 12];
const words = ['krystyna', 'jarosław', 'antoni'];

Spread operator

Pierwszy sposób to łączenie tabel za pomocą spread operatora .... Wygląda to następująco:

// łączymy tabele numbers i words
const mergeResult = [...numbers, ...words];

mergeResult; // [ 10, 7, 12, "krystyna", "jarosław", "antoni" ]

Metoda array.concat()

Druga metoda to łączenie tabel za pomocą funkcji concat(). Przykład wykorzystania:

// łączymy tabele numbers i words
const mergeResult = numbers.concat(words);
// lub inna forma
const mergeResult = [].concat(numbers, words);

mergeResult; // [ 10, 7, 12, "krystyna", "jarosław", "antoni" ]

Po prostu push()

Podstawową metodą do łączenia tabel w JavaScript jest push(). Wykorzystuje się ją w przypadku, gdy nie chcemy tworzyć nowej tabeli ze złączonymi danymi. Metoda ta wykorzysta już istniejącą tabelę i dołączy nowe dane.

const data = [10, 7, 12];
const word = 'antoni';
data.push(word);

data; // [ 10, 7, 12, "antoni" ]

Podsumowanie

JavaScript oferuje kilka dróg, jeśli chodzi o łączenia tabel. Wybór metody to rzecz indywidualna i zależna od sytuacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *