LBweb Łukasz Bącik
Komentarze: 0

4 najważniejsze metody w JavaScript

Tablice są jednym z najważniejszych elementów w każdym języku programowania. Używa się ich powszechnie, na co dzień, w każdym rodzaju projektu. Dzisiaj chciałbym przedstawić 4 najważniejsze metody w JavaScript, takie jak filter() czy map(), które usprawnią pracę i obróbkę danych w każdym projekcie.

Tablice są jednym z najważniejszych elementów w każdym języku programowania. Używa się ich powszechnie, na co dzień, w każdym rodzaju projektu. Dzisiaj chciałbym przedstawić 4 najważniejsze metody w JavaScript, takie jak filter() czy map(), które usprawnią pracę i obróbkę danych w każdym projekcie.

Zanim zacznę przedstawiać konkretne metody, przypomnę czym jest tablica. Mianowicie, jest to struktura, która przechowuje wszelkiego rodzaju dane, takie jak ciągi znaków, liczby, wartości logiczne. Przykładowa tablica w JavaScript wygląda następująco:

const films = [
 "Titanic", 
 "Władca pierścieni", 
 "Zielona mila", 
 "Skazani na Shawshank",
 "Ojciec chrzestny"
];

Teraz, gdy już wiemy co to są tablice i co mogą zawierać, przejdźmy do przedstawienia wspomnianych metod usprawniających pracę.

Na początek rozbuduję nieco naszą tablicę bazową o kilka elementów, czyli nazwę, rok oraz moją subiektywną ocenę:

const films = [
 { name: "Titanic", year: 1997, rating: 7.5 },
 { name: "Władca pierścieni", year: 1978, rating: 5.4 },
 { name: "Zielona mila", year: 1999, rating: 8.3 },
 { name: "Skazani na Shawshank", year: 1994, rating: 8.4 },
 { name: "Ojciec chrzestny", year: 1972, rating: 9.2 }
];

Map

Metoda map() pozwala na iteracyjne przeglądanie treści tablicy i wykonania określonej czynności na danym elemencie tablicy. Poniższy kod utworzy nam nową tablicę, jednak zawierającą jedynie nazwy filmów.

const filmNames = films.map((film) => {
 return film.name;
});

Filter

Jak sama nazwa metody wskazuje, filter() przetworzy nam dane z tablicy i wyodrębni tylko te dane, które jej wskażemy. W poniższym przykładzie wybierzmy filmy nowsze niż rok 1990.

const filteredFilms = films.filter(film => {
 return film.year >= 1990;
});

ForEach

Metoda forEach() również iteruje po wszystkich elementach tablicy, jednak nie tworzy ona osobnej struktury, tylko wykona prostą czynność jak w poniższym przykładzie, czyli wyświetli określone dane.

films.forEach((film) => {
 console.log(`${film.name} - moja ocena filmu: ${film.rating}`);
});

Find

Metoda find() zwraca pierwszy element tablicy, który będzie spełniał warunek funkcji. Natomiast, gdy nie ma elementów spełniających warunek, zwróci „undefined”.

const foundFilm = films.find((film) => {
 return film.name === "Ojciec chrzestny";
});

Podsumowanie

To wszystko na dzisiaj. Są to 4 przykładowe i moim zdaniem najważniejsze metody wykorzystywane w przypadku tablic w JavaScript.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *