LBweb Łukasz Bącik
Komentarze: 0

Metody sumowania wartości w tablicy w JavaScript

W JavaScript istnieje wiele sposobów sumowania wartości znajdujących się w tablicy. Operacje na tablicach są powszechne w programowaniu i mogą obejmować sumowanie elementów, obliczanie różnych statystyk, wykonywanie operacji matematycznych i wiele innych.

Poniżej przedstawione są różne metody sumowania wartości w tablicy w języku JavaScript:

Pętla for

function sumaPrzezPetleFor(tablica) {
 let suma = 0;
 for (let i = 0; i < tablica.length; i++) {
  suma += tablica[i];
 }
 return suma;
}

Metoda ta jest podstawowa i polega na przejściu przez wszystkie elementy tablicy za pomocą pętli for, sumowaniu ich wartości i zwróceniu wyniku.

Metoda reduce()

function sumaPrzezReduce(tablica) {
 return tablica.reduce((suma, aktualny) => suma + aktualny, 0);
}

reduce() wykonuje funkcję zwrotną na każdym elemencie tablicy, akumulując wartości i zwracając ostateczną sumę.

Metoda forEach()

function sumaPrzezForEach(tablica) {
 let suma = 0;
 tablica.forEach((element) => {
  suma += element;
 });
 return suma;
}

forEach() wykonuje określoną funkcję dla każdego elementu tablicy, umożliwiając sumowanie wartości.

Metoda reduceRight()

function sumaPrzezReduceRight(tablica) {
 return tablica.reduceRight((suma, aktualny) => suma + aktualny, 0);
}

Podobnie jak reduce(), metoda reduceRight() działa w ten sam sposób, ale zaczyna od ostatniego elementu tablicy.

Użycie pętli for…of

function sumaPrzezPetleForOf(tablica) {
 let suma = 0;
 for (let element of tablica) {
  suma += element;
 }
 return suma;
}

Pętla for...of umożliwia iterację po elementach tablicy i jest inną metodą sumowania wartości.

Użycie funkcji rekurencyjnej

function sumaRekurencyjnie(tablica, index = 0) {
 if (index === tablica.length - 1) {
  return tablica[index];
 }
 return tablica[index] + sumaRekurencyjnie(tablica, index + 1);
}

Funkcja rekurencyjna sumuje elementy tablicy poprzez dodawanie aktualnego elementu do wyniku sumy kolejnych elementów, aż do osiągnięcia końca tablicy.

Podsumowanie

W języku JavaScript istnieje wiele różnych metod sumowania wartości znajdujących się w tablicy. Wybór metody zależy od preferencji programisty, preferowanej czytelności kodu oraz potrzeb wydajnościowych aplikacji. Metody takie jak reduce(), forEach() czy pętle for są powszechnie używane i zapewniają efektywne sposoby sumowania wartości w tablicach.

Warto także zapoznać się z sortowaniem liczb w JavaScript.

Pamiętaj, że wybór odpowiedniej metody powinien być zgodny z kontekstem aplikacji oraz dostosowany do specyfiki operacji wykonywanych na tablicy, aby zapewnić czytelny i wydajny kod JavaScript.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *