Łączenie tabel w JavaScript

Tablica (także w JavaScript) to struktura danych reprezentująca uporządkowany zbiór indeksowanych elementów. Łączenie tabel w JavaScript to jedna z podstawowych operacji na danych. Często zdarza się, iż potrzebujemy połączyć dwie lub więcej zestawów danych w jedną zbiorczą tabelę. Z pomocą przychodzą nam co najmniej trzy metody.