LBweb Łukasz Bącik

prefers-reduced-motion, redukcja ruchu na stronie

Tworząc nowoczesne strony internetowe chcemy, aby była ona przyjazna użytkownikowi. Chcemy także, aby treść na stronie była przedstawiona w atrakcyjny sposób, także w formie animacji. Nie można jednak przesadzić, bo wtedy uwaga użytkownika zostanie rozproszona i jest mniejsza szansa, że dotrze do informacji, której szukał. Dzisiejszy wpis poświęcę zagadnieniu, które pomoże w zmniejszeniu ruchu na stronie (redukcja ruchu), gdy użytkownik sobie tego życzy.

Selektory w CSS – zbiór

W arkuszach styli CSS selektor to cześć kodu poprzedzająca nawias klamrowy. Określa on element lub wiele elementów, do których odnosi się dana reguła. Wyróżniamy kilka grup selektorów, które oznaczą nam elementy na stronie. Są to selektory elementów, pseudoelementów, klas i identyfikatorów, pseudoklas, atrybutów, uniwersalne oraz potomków. Selektory nie mogą zostać użyte w stylu 'inline’. Poniżej przedstawione zostały rodzaje selektorów.