LBweb Łukasz Bącik

bezpieczeństwo kodu JS Komentarze: 0

Bezpieczeństwo w kodzie JavaScript?

Bezpieczeństwo kodu JavaScript to zasady takie jak autoryzacja i uwierzytelnianie, a także skuteczne mechanizmy szyfrowania danych.

Ponadto, ważne jest, aby regularnie aktualizować oprogramowanie, a także monitorować i testować aplikację na bieżąco, aby wykryć potencjalne luki bezpieczeństwa.

Używaj bezpiecznych API i bibliotek

Używając bezpiecznych API i bibliotek zapewniasz sobie, że w twojej aplikacji nikt nie wykorzysta złośliwych luk w zabezpieczeniach. Wybraj wiarygodne biblioteki i API z zaufanych źródeł, aby zminimalizować ryzyko wykorzystania luk w zabezpieczeniach.

Używaj wyrażeń regularnych

Wyrażenia regularne są szczególnie przydatne do walidacji danych wejściowych, takich jak adresy e-mail, numery telefonów, numery kont bankowych itp. Poprzez użycie wyrażeń regularnych można zapobiec wprowadzaniu niepoprawnych danych i uchronić przed atakami, takimi jak SQL Injection.

Używaj funkcji do zabezpieczania zmiennych

Bezpieczeństwo JS to także używanie funkcji do zabezpieczania zmiennych pozwala chronić witrynę przed atakami Cross-Site Scripting (XSS). Można to osiągnąć, używając funkcji, które usuwają lub zastępują potencjalnie szkodliwe skrypty, tagi HTML i inne niebezpieczne dane.

Unikaj wykonywania niezabezpieczonych skryptów

Niezabezpieczone skrypty mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, ponieważ mogą zawierać niebezpieczne kodowanie, które może zostać wykorzystane w celu wykonania niepożądanych działań. Należy unikać wykonywania niezabezpieczonych skryptów, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia luk w zabezpieczeniach.

Używaj zmiennej środowiskowej do konfiguracji

Użycie zmiennej środowiskowej w celu bezpiecznego ładowania konfiguracji zapewnia, że dane konfiguracyjne są zabezpieczone przed atakami i dostępne tylko dla upoważnionych osób. Są to zmienne, które są dostępne dla Twojego kodu JavaScript i mogą być używane do ustawiania różnych parametrów i ustawień w programie. Mogą one być ustawiane w pliku .env lub w pliku wykonywalnym. Są one następnie udostępniane za pomocą specjalnej zmiennej środowiskowej, która jest dostępna dla Twojego kodu JavaScript.

Przykładem zmiennej środowiskowej w JavaScript może być zmienna DB_URL, która jest ustawiana w pliku .env i która służy do określenia adresu URL bazy danych do połączenia się z nią. Poniższy kod pokazuje, jak można użyć zmiennej środowiskowej DB_URL, aby połączyć się z bazą danych:

const mongoose = require("mongoose");
mongoose.connect(process.env.DB_URL, { 
  useNewUrlParser: true, 
  useUnifiedTopology: true 
});

Używaj zaawansowanych mechanizmów autoryzacji

Zaawansowane mechanizmy autoryzacji i uwierzytelniania są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa witryny. Można to osiągnąć, używając mechanizmów, takich jak tokeny, certyfikaty SSL/TLS, uwierzytelnianie dwuskładnikowe, uwierzytelnianie biometryczne itp.

autoryzacja w kodzie JS
autoryzacja w kodzie JS

Używaj trybów ścisłych

Tryby ścisłe są specjalnymi trybami, które można użyć do wykrywania błędów i niedozwolonych działań w czasie wykonywania skryptu. Strict Mode jest trybem wbudowanym w JavaScript, który pozwala na użycie bardziej restrykcyjnych reguł. Tryb ten jest opcjonalny, ale można go aktywować, aby zapobiec działaniu niezamierzonych błędów. Strict Mode jest aktywowany poprzez umieszczenie deklaracji use strict na początku skryptu.

Nigdy nie udostępniaj haseł w kodzie źródłowym

Udostępnianie haseł w kodzie źródłowym jest niezalecane ze względów bezpieczeństwa, ponieważ może to ułatwić dostęp do zasobów witryny. Hasła powinny być zapisywane w bezpiecznym miejscu, takim jak baza danych lub plik konfiguracyjny.

Unikaj wykonywania niebezpiecznych komend

Wykonywanie niebezpiecznych komend systemu operacyjnego może być wykorzystane w celu wykonania niebezpiecznych działań, takich jak usuwanie plików lub modyfikowanie konfiguracji systemu. Należy unikać wykonywania tego typu komend, aby zabezpieczyć system.

Używaj zaktualizowanych wersji języka JavaScript i bibliotek

Należy korzystać z zaktualizowanych wersji języka JavaScript i bibliotek, aby zapobiec wykorzystaniu luk w zabezpieczeniach. Instalowanie aktualizacji zapewnia, że wszystkie luki w zabezpieczeniach są szybko naprawiane, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia ataków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *