LBweb Łukasz Bącik
dostępność na stronach internetowych Komentarze: 0

WCAG 2.2 – co wnosi nowego?

Wytyczne WCAG obejmują dostępność treści internetowych na komputerach stacjonarnych, laptopach, tabletach i urządzeniach mobilnych.

WCAG 2.2 jest rozwinięciem WCAG 2.1 i jest z nim wstecznie kompatybilny, co oznacza, że strony internetowe zgodne z WCAG 2.2 są co najmniej tak dostępne jak strony zgodne z WCAG 2.1. WCAG 2.2 wprowadza 9 dodatkowych kryteriów sukcesu w porównaniu do WCAG 2.1.

Wprowadzenie

Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.2 to zbiór zaleceń dotyczących tworzenia dostępnych treści internetowych. Przestrzeganie tych wytycznych sprawia, że treści są bardziej dostępne dla szerszego zakresu osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób niewidomych, niedowidzących, niesłyszących, z ograniczoną ruchliwością, z zaburzeniami mowy, z nadwrażliwością na światło, a także dla osób z kombinacją tych niepełnosprawności. Wytyczne te obejmują dostępność treści internetowych na komputerach stacjonarnych, laptopach, tabletach i urządzeniach mobilnych.

2.4.11 Focus Not Obscured (Minimum) (AA)

Ten punkt dotyczy sytuacji, gdy element interfejsu użytkownika otrzymuje fokus klawiatury, nie jest całkowicie ukryty przez treść utworzoną przez autora. Celem jest utrzymanie widoczności żądanego elementu. Gdy element otrzymuje fokus klawiatury, powinien być przynajmniej częściowo widoczny. Jest to istotne dla osób, które nie mogą korzystać z myszy i muszą widzieć, co ma fokus klawiatury.

2.4.12 Focus Not Obscured (Enhanced) (AAA)

Ten punkt jest podobny do poprzedniego, ale ma wyższy poziom widoczności (AAA). Gdy składnik interfejsu użytkownika otrzymuje fokus klawiatury, żadna część składnika nie jest ukryta przez treść utworzoną przez autora. Celem jest zapewnienie, że gdy element otrzymuje fokus klawiatury, jest w pełni widoczny.

2.4.13 Focus Appearance (AAA)

Ten punkt dotyczy wyglądu fokusu. Gdy wskaźnik fokusu klawiatury jest widoczny, obszar wskaźnika fokusu spełnia wszystkie następujące warunki: jest co najmniej tak duży jak obszar o obwodzie 2 pikseli nieskupionego składnika i ma współczynnik kontrastu co najmniej 3:1 między tymi samymi pikselami w stanach skupionym i nieskupionym.

2.5.7 Dragging Movements (AA)

To zagadnienie dotyczy operacji przeciągania. Wszystkie funkcje, które używają ruchu przeciągania do działania, mogą być osiągnięte za pomocą pojedynczego wskaźnika bez przeciągania, chyba że przeciąganie jest niezbędne.

2.5.8 Target Size (Minimum) (AA)

Ten punkt dotyczy rozmiaru celu dla wejść wskaźnika. Rozmiar celu powinien wynosić co najmniej 24 na 24 piksele CSS, chyba że cel jest dostępny za pośrednictwem równoważnego linku lub kontrolki na tej samej stronie, która spełnia to kryterium.

3.2.6 Consistent Help (A)

To zagadnienie dotyczy dostarczania spójnej pomocy użytkownikowi. Chodzi o ułatwienie użytkownikowi dotarcie do pomocy.

3.3.7 Redundant Entry (A)

Ten punkt dotyczy unikania powtarzania wprowadzania tych samych informacji przez użytkownika. Informacje wcześniej wprowadzone przez użytkownika, które są wymagane do ponownego wprowadzenia w tym samym procesie, są albo automatycznie wypełniane, albo dostępne do wyboru przez użytkownika.

3.3.8 Accessible Authentication (Minimum) (AA)

Dotyczy dostępnej autentykacji. Test funkcji poznawczej (takiej jak zapamiętywanie hasła lub rozwiązywanie zagadki) nie jest wymagany dla żadnego kroku w procesie uwierzytelniania, chyba że ten krok zapewnia co najmniej jedno z następujących: alternatywa, mechanizm, rozpoznawanie obiektów, treść osobista.

3.3.9 Accessible Authentication (Enhanced) (AAA)

Taki sam jak punkt poprzedni Accessible Authentication, ale bez wyjątków dla obiektów i treści dostarczonych przez użytkownika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *