LBweb Łukasz Bącik
Komentarze: 0

Safari Technology Preview 121 – nowości

Apple tworzy swoją przeglądarkę Safari Technology Preview w celu szybszego wprowadzania poprawek, zmian i nowości do głównej gałęzi Safari oraz usprawnienia dla deweloperów. We wpisach tego typu chciałbym zawierać istotnie zmiany/poprawki z mojego punktu widzenia, które będą przydatne w pracy typowo frontendowej.

WebKit to silnik przeglądarki internetowej, który jest używany przez przeglądarkę Safari, program obsługi poczty Apple Mail, App Store i wiele innych aplikacji na macOS, iOS i Linux. Apple tworzy swoją przeglądarkę Safari Technology Preview w celu szybszego wprowadzania poprawek, zmian i nowości do głównej gałęzi Safari oraz usprawnienia dla deweloperów.

We wpisach tego typu chciałbym zawierać istotnie zmiany/poprawki z mojego punktu widzenia, które będą przydatne w pracy typowo frontendowej.

Zmiany w CSS

 • dodano wsparcie dla właściwości aspect-ratio w przypadku layouty typu grid,
 • dodano obsługę min-width: auto or min-height: auto przy właściwości aspect-ratio,
 • naprawiono wartości max-height, które nieprawidłowo określały elementów grid,
 • poprawiono animację rotacji i skalowania za pomocą translate,
 • dodano obsługę zera w przypadku aspect-ratio dla wysokości i szerokości elementu.

Zmiany w JavaScript

 • poprawiono kolejność kolejność wykonywania funkcji w root JS,
 • zmieniono metodę Object.assign w celu lepszej obsługi parametrów,
 • poprawiono obsługę milisekund daty bez zaokrąglania zmiennoprzecinkowego,
 • dodania obsługi BigInt64Array oraz BigUint64Array,
 • usprawniono JSON.parse w celu szybszego parsowania ciągów znaków (string).

Zmiany w WebAPI

 • naprawiono obsługę zwracania danych po naciśnięciu entera przy przesyłaniu formularza,
 • naprawiono obsługę datetime-local,
 • naprawiono renderowanie pattern w przypadku obrazów SVG.

Oczywiście zmian jest więcej, jednak wybrałem tylko te najciekawsze oraz te, które wnoszą coś dla mnie przy tworzeniu wydajnych aplikacji webowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *