Media Queries level 4

Zapytania o media przeglądarki są bardzo istotne, gdy tworzymy responsywne strony www. Dzisiaj dobrą praktyką jest projektowanie stron w tak zwanym podejściu „mobile first” oraz elastycznie dopasowane do rodzaju urządzenia i szerokości jego ekranu. Dzisiaj chcę przedstawić czwarty poziom Media Queries, czyli dostosowanie elementów względem wielu parametrów w nowym podejściu (zakresy).