Jak dodać branch bez historii?

Tworząc i wersjonując projekty czasem potrzebujemy poprowadzić daną gałąź (branch) bez historii branch’a źródłowego. Jest to pomocne w przypadku, gdy chcemy wydzielić jakiś moduł, który następnie przeniesiemy do innego projektu. Zatem przejdźmy do szybkiego przedstawienia operacji tworzenia branch’a bez historii.